Father and son sitting on a bench

Privatpolitik

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Senest opdateret 27. Juli 2022

Dataansvarlig

Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når Handicapkonsulenterne er dataansvarlige. Når du sender en ansøgning til Handicapkonsulenterne accepterer du at vi behandler dine personoplysninger i henhold til nærværende databeskyttelsespolitik. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Handicapkonsulenterne ApS
Mariane Thomsens Gade 39
8000 Aarhus C
Danmark
Tlf. 42 24 44 48
CVR: 37 19 14 93

Formål

Vi beskytter og behandler vores ansøgeres, medarbejderes, servicerede borgeres samt brugere af vores hjemmeside i overensstemmelse med den persondataretlige lovgivning. Vi bruger kun de tilgåede personoplysninger i forbindelse med ansættelse, vurdering af ansættelse, udfærdigelse af ansættelses dokumenter samt registrering i lønsystem som dags dato er Danløn. Vi videregiver ikke personoplysninger til andre uden vi først har indhentet din accept.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

Særlige oplysninger:

De personoplysninger vi har kommer udelukkende fra dig eller offentlige myndigheder.

Modtagere

Dine personoplysninger vil udelukkende være tilgængelige for vores administrative medarbejdere som har et arbejdsbetinget behov for at se dine oplysninger. I særlige tilfælde hvor der kommunikeres med den offentlige forvaltning sendes dine personoplysninger kun eksternt via sikker mail. Internt er det kun kendte og betroede medarbejdere der kan tilgå dem når de har et behov herfor. Alle enheder hvor de kan tilgås er endvidere sikret ved koder.

Opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det anses nødvendigt i medfør af de i afsnit 2 nævnte formål. Dine oplysninger opbevares ved Handicapkonsulenterne.
Dine oplysninger vil kun blive anvendt til de i afsnit 2 nævnte formål.

Tilbagekaldelse af et afgivet samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen af dine oplysninger indtil tidspunktet for vores modtagelse af tilbagekaldelsen. Såfremt vi ønsker at beholde din ansøgning, eller telefonnummer, længere end 60 dage for brug til kommende stillinger, vil vi fremsende anmodning til dig om samtykke hertil.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige på mail kundeservice@handicapkonsulenterne.dk. Denne mail kan også modtage sikker post.

Dine rettigheder omfatter:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har endvidere ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning i henhold til afsnit 5 indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.