Boy in wheelchair and his helper

VORES

NCL-team

Hos Handicapkonsulenterne har vi oprettet et landsdækkende NCL-team målrettet børn og unge med sygdommen Spielmeyer-Vogt (forkortet NCL). Teamet arbejder målrettet på at hjælpe den sygdomsramte såvel som forældre, søskende og øvrige familie, til en så normal hverdag som muligt. En hverdag hvor ro, stabilitet og harmoni i hjemmet er nøgleordene. Tilgangen er kærlighed og oplevelser kombineret med nærhed og tryghed samt en positiv og opbyggende tankegang.

NCL-teamet møder borgeren og familien i øjenhøjde og sammen findes der ud af hvad det er borger, forældre og familie har brug for hver især i de forskellige faser af sygdommen. NCL-teamet tilpasser løbende deres pleje og aktiviteter ligesom de også aflaster pårørende ved at stå for løbende at fremskaffe hjælpemidler, lave aftaler med sundhedssystemet, etc.

Da der er relativt få borgere i Danmark med NCL ser Handicapkonsulenternes NCL-team vigtigheden af at opbygge en vidensbank og erfarne medarbejdere som kan gives videre til nye borgere der måtte komme til og dermed undgå videnstab når en opgave ophører.

Boy in wheelchair and his helper

VORES

Medarbejdere

NCL-teamet hos Handicapkonsulenterne tror på at glade og engagerede medarbejdere kan hjælpe den sygdomsramte til en bedre hverdag og være et kærligt mellemled mellem borgeren og forældrene. Medarbejderne skal være solstråler i en mørk tid som skræddersyr pasning, pleje og aktiviteter til den konkrete dagsform hos borgeren. Der er ingen af os der er ens så derfor opstiller vores medarbejdere krav og aktiviteter efter en individuel og konkret vurdering i samarbejde med borger og forældre.

Medarbejdere med erfaring i pasning af borgere med NCL er alfa og omega hos Handicapkonsulenterne og Handicapkonsulenterne tilstræber løbende fortsat at uddanne og fastholde medarbejdere til gavn og glæde for kommende NCL borgere. Dette gøres gennem deltagelse i erfaringsudvekslinger mellem alle Handicapkonsulenternes NCL-teams samt gennem løbende kurser for alle medarbejdere.

Handicapkonsulenterne matcher deres medarbejdere med borger og familie og ansætter kun medarbejdere med hjertet på det rette sted – medarbejdere der brænder for at gøre en forskel for et andet menneske. Handicapkonsulenterne gør en speciel indsats for at finde de helt rigtige medarbejdere, med den rigtige kemi og som nyder den tætte kontakt med borgeren.

woman and boy playing
Boy and man eating ice cream
woman and girl playing

VI SIKRER EN POSITIV

Dagligdag

Hos Handicapkonsulenterne er der ingen pakkeløsninger men Handicapkonsulenterne sikrer sig at den sygdomsramte NCL-borger får en tilgang til hverdagen der er præget af optimisme. Det er tilladt at have drømme om end de kan synes umulige. Vores medarbejdere skal ikke være lyseslukkere – de skal skabe lys i en mørk tid. Vores medarbejdere anerkender og vurderer den enkeltes behov og udfordringer samtidig med at de udfordrer kærligt og støtter der hvor evnerne ikke rækker længere.

Vores medarbejdere giver den nødvendige pleje og støtte samtidig med at de skaber en indholdsrig skræddersyet hverdag hvor borgeren favnes med glæde og kærlighed på det stadie hvor borgeren er.

Der skal være plads til livgivende aktiviteter og deltagelse i socialt samvær når muligt – det være sig et NCL-træf med ligesindede, en køretur ud i det blå eller hvad borgeren måtte have et ønske om. Jo mere tid der bruges på oplevelser des bedre. NCL-sygdommen skal ikke ses som en forhindring der stopper borgerens liv men som en udfordring man kan leve med – en udfordring som ikke skal stoppe livets oplevelser.

woman and girl playing

Kommunen

Handicapkonsulenternes tilbud til NCL-borgerens kommune er en all-inclusive løsning. Timeprisen indeholder løn til medarbejder, feriepenge, pension, sygeløn og alle sociale omkostninger. Herudover står Handicapkonsulenterne for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, oplæring og den nødvendige løbende uddannelse samt kontakt til fagpersoner såsom læge, tandlæge, fysioterapeut, sagsbehandler, hjælpemiddelafdeling, etc.

Handicapkonsulenterne tror på at vi kan give den bedste pasning, pleje og liv til NCL-borgeren ved at samle dem alle under samme vingefang og dermed sikre ensartet hjælp til netop denne gruppe af borgere med base i en medarbejderstab med stadig mere og mere specialiseret kendskab til NCL-sygdommens og dennes specifikke udfordringer.

by playing with toys
by playing with toys

MØD VORES

NCL-team

Lone Leth Nielsen

Lone Leth Nielsen

NCL-TEAM
E-mail: lone@handicapkonsulenterne.dk
Tlf.: +45 29 27 35 12

Jannie Kjær

Jannie Kjær

NCL-TEAM
E-mail: jannie@handicapkonsulenterne.dk
Tlf.: +45 31 23 33 59

KONTAKT

Handicapkonsulenterne

Hvis du har et barn du gerne vil have tilknyttet vores NCL-team,
så kontakt konsulenterne Lone eller Jeannie på email eller telefon. Du kan også udfylde felterne forneden