VORES

Arbejdsområder

boy on a swing

JOBTYPE

Handicaphjælper

I jobbet som handicaphjælper er du ansat som personlig hjælper hos en borger med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Din vigtigste opgave er at støtte borgeren i at have en velfungerende dagligdag og hjælpe borgeren med at leve et så normalt liv som muligt. I arbejdet kan der indgå: plejeopgaver (herunder personlig hygiejne), praktiske opgaver, madlavning, hjælp til påklædning, løft og ledsagelse til aktiviteter. Du arbejder i private hjem og er normalt alene på job.

Arbejdstiderne varierer fra borger til borger og kan være dag-, aften- eller nattevagter på alle ugens syv dage med med fastlagte vagtrul 6 måneder frem i tiden. Du kan arbejde på både fuldtid eller deltid. Handicapkonsulenternes opgaver foregår typisk i private hjem hvor borgeren er et barn eller ungt menneske. Dine vigtigste samarbejdspartnere bliver derfor barnets familie og Handicapkonsulenternes teamledere.

boy on a swing

JOBTYPE

Ufaglært medarbejder

Mange af vores stillinger kræver ikke forudgående kendskab til arbejdet som handicaphjælper. Det er naturligvis altid en fordel at have erfaring med det vigtigste er at du har lysten til at gøre en forskel i et andet menneskes liv. Har du denne indstilling garanterer vi dig du vil gå glad hjem fra arbejde med følelsen af at du har gjort noget godt for et andet menneske.

Du vil ved ansættelse blive nøje oplært i dine opgaver enten af forældre eller nuværende medarbejdere. Du vil være med på følgevagter hos borgeren indtil du føler dig tryg til selv at være alene på vagt. Opgaverne som handicaphjælper varierer fra borger til borger med du skal typisk være borgerens arme og ben og hjælpe med de ting som handicappet forhindrer borgeren i at udføre. Det kan være ledsagelse til aktiviteter (fysiorerapi, svømning, shopping, undervisning, weekendtræf, etc., etc.), hjælp til påklædning, plejeopgaver, støtte i undervisningssituationer samt hvad dagligdagen ellers måtte byde på af behov for hjælp til borgeren.

woman and little girl finger painting
woman and little girl finger painting
happy girl

JOBTYPE

Sosu/Sosa

Handicapkonsulenterne ansætter også social- og sundhedshjælpere/assistenter hos borgere hvor der er et særligt behov for skærpet opmærksomhed på ændret sundhedstilstand og dokumentation/kommunikation med sundhedsvæsenet. Som Sosu/Sosa laver du de samme pleje og omsorgsopgaver som ufaglærte handicaphjælpere men hos mere plejekrævende borgere som ofte er hårdt ramt med fysiske handicaps.

Samtidig får du mulighed for at udføre opgaver hvor der er ekstra behov for faglighed i forhold til rehabilitering, hjælpemidler samt medicinudlevering. Du arbejder kun med en borger og tempoet fastsættes af borgeren. Det vil sige du slipper for stress og jag med at have flere borgere at skulle tilse men i stedet får du mulighed for at lære din borger godt at kende og deraf få mulighed for at levere et arbejde af høj faglig kvalitet.

happy girl

JOBTYPE

Sygeplejerske

Handicapkonsulenterne ansætter også sygeplejersker i de forskellige teams hos de handicappede borgere. Det er særligt hos borgere hvor medicinering, dokumentation og sygeplejerskers tværfaglige kompetencer er nødvendige, udover de almindelige forekommende plejeopgaver m.m.. Som sygeplejerske hos Handicapkonsulenterne, vil du arbejde i et privat hjem og være tilknyttet én borger. Det gør at du - i modsætning til arbejde på hospital, plejehjem eller institution - kan rette al din fokus mod den enkelte borger. Du tager arbejdsdagen i borgerens og dit tempo og vil opleve en arbejdsdag uden stress men med en givende fokus på den enkelte borger og dennes behov.

En sygeplejerske stilling hos Handicapkonsulenterne kan være fuldtid, deltid eller ofte det antal timer du ønsker. Timerne kan både være fordelt på dag, aften og nat. Der vil være en vagtplan tilgængelig som er lavet typisk for et halvt år af gangen, med forbehold for ændringer eller justeringer undervejs. Som et ekstra gode så ligger vores sygeplejerske lønninger højere end i regionen. Vi tror nemlig på at sygeplejersker er 5000 kr mere værd!

baby
baby